Professionel ejendomsservice på hele Fyn

Fra vores centrale placering i Odense udfører Paarup VVS ejendomsservice på
ejendomme på hele Fyn. Vi har stor erfaring med at udføre de opgaver, der indgår i en
professionel ejendomsservice.

Fordel med faste aftaler

For de kunder, som Paarup VVS har faste aftaler med, er det en stor fordel, at vi har
det faste tilsyn med deres ejendomme og installationer. Det giver os bl.a. mulighed
for at være på forkant og forebygge, at mindre skader når at udvikle sig til store
udgifter.

Alsidig ejendomsservice

Ejendomsservice hos Paarup VVS omfatter bl.a …. :
· varmestyring
· fast vedligehold på vand og sanitet
· service på automatik og anlæg
· renovering af eksisterende VVS-installationer og installation af nye

Vi lægger stor vægt på, at opgaverne udføres professionelt, korrekt og til aftalt tid.